والیبال

والیبال

ورزش (والیبال) و ...

والیبال

دانستنیهای والیبال

زمین والیبال مربع مستطیلی است به ابعاد 9 × 18 متر که بوسیله خطی ، که در زیر تور قرار داده شده به دو قسمت مساوی تقسیم می شود .

زمین والیبال دو منطقه دارد : منطقه جلو ، معروف به یک سوم (3/1) که سه متر و منطقه عقب زمین  که 6 متر می باشد .

خطوط زمین والیبال 5 سانتی متر می باشد .

ارتفاع طول والیبال برای آقایان mm 243 و برای سنین راهنمایی 235 و برای خانم ها 24/2 و برای رده سنی ابتدایی 10/2 می باشد . اندازه مربع های تور 10 × 10 می باشد . طول تور 9 متر ، عرض تور 1 متر و آنتن ها نشان دهنده ی خط اوت می باشد و باید توپ در هنگام رالی از بین آنت ها عبور کند .

تور یک نوار 7 سانتی متر در بالا دارد و خوردن دست در هنگام بازی به آن خطا می باشد . فاصله سوراخ (محل قرارگیری) میله های والیبال حداکثر باید نیم یا یک متر از خطوط زمین باشد .

ارتفاع سالن از کف زمین تا با بالا حداقل 7 متر و حداکثر 12 متر می باشد . 5 متر از خطوط بغل و از خطوط انتهای زمین 8 متر هیچ مانعی نباید باشد . (نقطه آزاد) وزن توپ بین 260 تا 280 گرم است . محیط توپ 65 تا 67 سانتیمتر است .

اعضاء کادر فنی 4 نفر ، سرمربی – کمک مربی – دکتر و فیزیوتراپ

تعداد بازیکن یک تیم والیبال 12 نفر هستند که 6 نفر به عنوان بازیکن اصلی و 6 نفر به عنوان بازیکن فرعی می باشند .

لیبـرو :

از 12 بازیکن تیم یک بازیکن به عنوان لیبرو می باشد که می تواند بدون اجازه داور به دفعات مکرر با 3 نفر بازیکن عقب تعویض شود .

لیبرو 4 کار را نمی تواند انجام دهد و انجام آن خطا می باشد :

1 – حق سرویس زدن ندارد .

2 – حق ندارد در منطقه 3/1 پنجه بزند .

3 – حق اسپک زدن ندارد .

4 – حق دفاع کردن ندارد .

تایم اوت :

تایم اوت قانونی دو تا است که هر کدام به مدت 30 ثانیه می باشد .

مناطق در زمین والیبال :

6 منطقه در زمین والیبال می باشد که بازیکنان باید جهتِ عقربه­های ساعت چرخش داشته باشند . بازیکنی که در منطقه یک می باشد زننده سرویس است .

                                                            1     2  

                                                     6     3

                                                     5     4

سرویس :

عملی است برای به جریان انداختن یک رالی به وسیله دست یا قسمتی از دست .

 

انواع سرویس :

1) ساده     2) تنیس (چکشی)      3) پرشی

سرویس ساده :

ابتدا روی دو پا ایستاده پای برتر جلو و پای غیر برتر عقب توپ در دست غیر برتر دست به صورت زاویه 90 درجه در مقابل مقداری خم شد (زانوها خم شده) توپ را به سمت باز دست برتر رها کرده و دست برتر که به صورت مشت (مشتی که انگشتان از بند اول و دوم خم شده باشد) در عقب بدن است به سمت توپ پرتاب شده و ضربه به سمت زیر (c) توپ می زنیم .

 

 

 

سرویس تنیسی (چکشی) :

روی دو پا ایستاده پای برتر جلو پای غیر برتر عقب (فرقی ندارد کدام پا جلو باشد) توپ در دست غیربرتر دست زاویه 90 درجه با بدن داشته باشد – مقداری پاها خم شود توپ به سمت بالا رها شود به مقدار یک توپ و دست که به صورت عمود در بالا سر قرار گیرد . دست برتر را می توانیم اگر از نظر قدرتی ضعیف تر می باشیم از عقب و اگر این مشکل را نداریم از پشت گوش به سمت توپ پرتاب کرده و توپ را زده . نقطه زدن ضربه به توپ قسمت میانی (B) می باشد .

 

 

 

 


سرویس پرشی :

 

سرویس خوب : سرویسی است که روی دست سرعتی زن زده شود . روی دست کسی که سرویس قبلی را دریافت کرده و خراب شده است زده شود – روی دست بازیکن که تازه تعویض شده است زده شود .

مشخصات یک سرویس خوب :

1 – با حداکثر سرعت ، با حداقل ارتفاع از تور

2 – کنار خطوط طولی فرود بیاید .

3 – بین دو بازیکن فرود بیاید .

4 – روی دست پاسور فرود بیاید .

5 – روی دست سرعتی زن فرود بیاید .

6 – روی دست پشت خط زن فرود بیاید .

7 – روی دست بازیکنی که تازه تعویض شده

8 – روی دست بازیکنی که دریافت سرویس قبلی را خراب کرده

خطاهای سرویس :

1 – پا خط انتهایی را لمس نکند .  

2 – حتماً توپ باید رها شود .

3 – سرویس نباید در هنگام زدن ضربه به توپ پاهایش بیرون از 9 متر انتهایی زمین باشد .

4 – بعد از سوت داور 8 ثانیه زمان داریم سرویس بزنیم .

5 – قصد به سرویس (توپ را رها کنیم و دوباره گرفته)

پنجـه :

برای اجرای این مهارت گارد ایستاده کاربرد دارد . ابتدا یک پا جلو و یک پا عقب مقداری خم شده دستها از مقابل گوشها (مانند نیت نماز) به سمت جلو آمده و توپ را در مقابل خطوط ابرو (بالای ابرو) دریافت کرده و دستها به صورت آرنج های جمع و انگشتان اشاره و شست مثلثی در روی ابرو ایجاد کرده و دریافت اجرا می شود و در هنگام ارسال باید دستها به دنبال توپ برود و آن را بدرقه کند . موقع دریافت مفاصل خم می شود .

پنجه خوب ، پنجه ای است که صدای کمتری داشته باشد و توپ کمتر بچرخد .

 سـاعـد : یک نوع دریافت است . گارد آن متوسط است .

نحوه اجرا :

یک پا جلو و یک پا عقب دست برتر در میان دست غیربرتر قرار می گیرد دو انگشت شست در کنار هم مچ دستها رو به پایین توپ دریافتی باید بین دو ساعد دستها (قسمتی که ساعت بسته می شود) قرار گیرد . و در هنگام دریافت بهتر است دستها تا ما بین دو پا (در گارد متوسط) پایین رود ولی دستها از بازو به سینه چسبیده نباشد . چون دریافت را مشکل کرده و نمی گذارد فشار ضربه گرفته شود و موجب به عقب پرت شدن بازیکن شود .

اسپک : زیباترین مهارت در والیبال

 

نحوه اجرا :

اسبک شش مرحله دارد :

1 . آمادگی (جای گیری) به دو عامل بستگی دارد : الف) فاصله با تور ب) ارتفاع تور

2 . گام برداشتن : چپ راست . جفت (بستگی به فاصله تا تور دارد)

3 . بال کبوتری : به دلیل این که دست ها از پشت به هم نزدیک می شود و پرش زیادی صورت می گیرد .

4 . پرش : باید به اندازه طول یک دست از تور پرش کرد چون در هنگام فرود با تور برخورد نکنیم و پا از خط زیر تور رد نشود .

5 . ضربه در بالاترین نقطه : بهتر و زیباتر است دست غیر برتر نیز در هنگام ضربه زدن بالا و کنار توپ باشد.

6 . فرود : با پنجه

انواع گــارد :

گارد ایستاده :

گاردی که یک پا جلو و یک پا عقب . پای عقب باید پنجه اش تقریباً در گودی پای جلویی باشد . خمیدگی مفاصل کم است .  

کاربرد گارد ایستاده : برای زدن پنجه ، دفاع ، اسپک و سرویس .

 

 

گارد متوسط :

گاردی است که زانوها خم تر از گارد ایستاده حدوداً 90 درجه و به حد نشستن بر روی صندلی .

کاربرد : برای دریافت ساعد .

گارد نشسته :

تقریباً نشسته بوده و یک پا روی زمین می باشد برای دریافتهای خیلی پایین

می باشد .

کاربرد : برای توپ های زمینی که احتیاج به نشستن یا شیرجه زدن دارد .

 

%%%

قوانیـن :

منطقه ای به اندازه 3 × 3 در انتهای زمین ، به عنوان منطقه گرم کردن و سرد کردن می باشد .

منطقه ای به اندازه 1 × 1 در پشت میز منشی می باشد به عنوان منطقه جریمه که بازیکن اخراجی باید آنجا بنشیند .

تجهیزات بازیکن : جوراب یک رنگ – پیراهن و شورت یک رنگ به جز لیبرو – شماره های بازیکن های

 

والیبال باید بین 1 تا 18 باشد . یک شماره در جلو لباس و یک شماره در عقب لباس ، برای دید بهتر منشی .

یک خط 8 × 2 در زیر شماره کاپیتان برای شناسایی وی است .

اشیاء ممنوعه : انگشتر

سقف امتیاز : 3 ست 25 تایی با اختلاف 2 .

کارت زرد : یک امتیاز به نفع تیم مقابل و هم چنین سرویس برای این تیم  

کارت قرمز : امتیازی برای تیم مقابل امتیاز ندارد .

هر تیم 6 تعویض در هر ست دارد .

استثناء تعویض : تیم 6 تعویض آن تمام شده باشد و یک بازیکن هم مصدوم شود در این صورت می توان یک بازیکن تعویض کرد .  

برچسب ها : ,
موضوع : | بازدید : 753
+ نوشته شده در  يکشنبه 13 آذر 1390ساعت 15:01  توسط رشیدی